Người bạn đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế

15/04/2022
(VBSP News) Những năm qua, Hội Nông dân huyện Quế Phong (Nghệ An) luôn phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện giải ngân và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ủy thác để giúp các hội viên nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Qua đó đã góp phần tích cực vào mục tiêu chung của huyện là giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Mô hình chăn nuôi bò hiệu quả từ nguồn vốn vay NHCSXH tại xã Đồng Văn

Mô hình chăn nuôi bò hiệu quả từ nguồn vốn vay NHCSXH tại xã Đồng Văn

Hiện nay, Hội Nông dân huyện Quế Phong đang quản lý 75 Tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện 17 chương trình tín dụng để cho 2.668 hộ vay vốn, nâng tổng dư nợ đến nay là hơn 110 tỷ đồng. Để có được kết quả đó, thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng, kịp thời các chính sách mới, nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn đối với hộ SXKD bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, hộ tái đàn do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng mới đến với cán bộ hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn, tuyên truyền chủ trương chính sách tới hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các Điểm giao dịch xã, các buổi sinh hoạt tại tổ.

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn chỉ đạo các cơ sở Hội tập trung củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện tốt công tác bình xét cho vay đảm bảo công khai, đúng đối tượng; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ, chỉ đạo các Tổ tiết kiệm và vay vốn sinh hoạt định kỳ đều đặn. Nhờ đó, hầu hết các Tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Nông dân quản lý đều hoạt động tốt, góp phần đưa đồng vốn đến với hội viên nông dân.

Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân huyện và Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực sự là cầu nối giữa NHCSXH với hội viên nông dân. Thông qua tổ chức hội, việc vay vốn ưu đãi của hội viên nông dân được thuận lợi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn, giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn kịp thời. Kết hợp giải ngân vốn vay ưu đãi, Hội thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, tư vấn, hướng dẫn cách làm ăn cho hội viên nông dân. Qua đó, giúp cho hộ vay vốn nâng cao kiến thức KHKT áp dụng vào các mô hình sản xuất và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong những năm qua, số hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo và số hộ khá, giàu ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, công tác liên tịch giữa NHCSXH và Hội Nông dân huyện về cho vay đối với hội viên nông dân còn có những mặt hạn chế nhất định. Nhất là công tác kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở Hội thiếu sâu sát đặ, mức cho vay một số địa bàn còn thấp,… Từ đó làm hạn chế hiệu quả của nguồn vốn tín dụng. Một số cơ sở hội và Tổ tiết kiệm và vay vốn chưa quan tâm đôn đốc hộ vay trả nợ gốc, lãi đúng hạn.

Để phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay và để NHCSXH luôn là người bạn đồng hành của hội viên nông dân, thời gian tới, Hội Nông dân huyện Quế Phong tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với NHCSXH huyện ủy thác cho hội viên vay vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo 100% nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của hộ vay trong việc sử dụng vốn hiệu quả và hoàn trả vốn vay đầy đủ, đúng hạn.

Ngoài ra, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, khuyến khích hội viên nông dân lựa chọn những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT và định hướng thị trường gắn với việc triển khai chính sách tín dụng trên địa bàn. Hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo các nguồn vốn đầu tư cho hội viên và nông dân đúng, đủ, kịp thời và hiệu quả.

Bài và ảnh Tất Tố

Các tin bài khác