Quảng Ngãi cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

27/08/2021
(VBSP News) Sau hơn 1 tháng giải ngân hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân cho 3 doanh nghiệp với số tiền trên 510 triệu đồng để trả lương ngừng việc, trả lương cho gần 150 lao động.
qngai

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi và doanh nghiệp trao đổi thông tin

Cụ thể, chi nhánh đã giải ngân cho vay 2 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc và cho vay 1 doanh nghiệp để trả lương người lao động phục hồi sản xuất kinh doanh. Theo ông Trần Duy Cường - Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi, chủ trương, chính sách này rất đúng đắn, thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và người lao động, sớm ổn định hoạt động, đời sống, thu nhập cho người lao động, vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tiếp tục khôi phục SXKD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Thời gian tới, chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp có nhu cầu, đảm bảo điều kiện để được tiếp cận nhanh chóng, kịp thời.

Hải Yến

Các tin bài khác