Sơn Tây giải ngân kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách

18/08/2021
(VBSP News) Hiện nay, bên cạnh việc triển khai thực hiện chính sách cho vay theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) cũng đã kịp thời giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thóat nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn phát triển sản xuất, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch.
qngai

NHCSXH giải ngân tại Điểm giao dịch xã

Từ đầu năm đến nay, tổng doanh số cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của NHCSXH huyện là 27.414 triệu đồng; trong đó, doanh số cho vay tháng 7 là 1.409 triệu đồng, với 701 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ từ đầu năm đến nay là 14.597 triệu đồng, nợ dài hạn 6.444 triệu đồng.

Theo Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tây Nguyễn Minh Thứ: Để triển khai thực hiện tốt việc giải ngân vốn tín dụng chính sách đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện, đơn vị đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo yêu cầu của UBND tỉnh, UBND huyện và của lãnh đạo NHCSXH cấp trên, đồng thời thực hiện tốt công tác giao dịch tại các xã, góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhận tiền vay tại xã một cách thuận lợi, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và tiết kiệm chi phí đi lại.

Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tây tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

CTV

Các tin bài khác