Đồng hành cùng người sử dụng lao động vượt qua khó khăn

25/08/2021
(VBSP News) Sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân cho 4 đơn vị vay vốn với số tiền gần 1.717 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 448 lượt người lao động.
lam dong

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng và Trung tâm Anh ngữ Win Work ký hợp đồng giải ngân vay vốn trả lương ngừng việc

Ngay khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành nắm bắt thông tin các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; tuyên truyền, giới thiệu về chương trình hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất và hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục, hồ sơ vay vốn; đồng thời, chủ động triển khai và tổ chức tập huấn trực tuyến, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đến toàn thể cán bộ nhân viên trong chi nhánh; thành lập tổ hỗ trợ tại các Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thành phố trong triển khai thực hiện Quyết định 23.
Chi nhánh đã chủ động liên hệ, tư vấn và làm việc với 925 doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn cho 8 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn với số tiền dự kiến 6.682 triệu đồng để trả lương cho 614 người lao động (5 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc với số tiền 1.839 triệu đồng/133 lao động, 1 doanh nghiệp dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan Nhà nước vay vốn trả lương phục hồi sản xuất với số tiền 59 triệu đồng/5 lao động, 2 doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực du lịch, vận tải vay vốn trả lương phục hồi sản xuất với số tiền 4.781 triệu đồng/476 lao động).
Đến ngày 20.8.2021, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã giải ngân cho 4 doanh nghiệp vay vốn với số tiền 1.717 triệu đồng gồm: 2 đơn vị giáo dục, 1 đơn vị vận tải và 1 đơn vị du lịch; trong đó, 3 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc cho 91 lao động với số tiền 992 triệu đồng, 1 doanh nghiệp vay vốn trả lương phục hồi sản xuất cho 195 lao động với số tiền 725 triệu đồng.
Sau hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết 68, với đối tượng là người sử dụng lao động hoạt động trong 5 lĩnh vực theo Quyết định 23 (vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài), NHCSXH đã có hội nghị đánh giá công tác cho vay và ghi nhận những khó khăn, vướng mắc. Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống và kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, ngoài việc giải quyết những vướng mắc về điều kiện được vay vốn, các địa phương đề xuất mở rộng đối tượng cho vay, bổ sung thêm nguồn vốn.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu - Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng cho biết: Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến khó lường, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn chưa có kế hoạch phục hồi sản xuất, nên việc cho vay trả lương phục hồi sản xuất vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn. Đa số các doanh nghiệp ngừng việc do bị ảnh hưởng của đại dịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có quy mô nhỏ và số lao động ngừng việc ít, nên nhu cầu trả lương ngừng việc của các doanh nghiệp không nhiều. Ngoài ra, một trong những điều kiện để doanh nghiệp được vay vốn trả lương phục hồi sản xuất là phải được cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn; trong khi, nhiều doanh nghiệp chưa được kiểm tra quyết toán thuế theo quy định.
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị với các Sở, ban, ngành địa phương và các hiệp hội thường xuyên cung cấp thông tin người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh, có nhu cầu vay vốn để NHCSXH hướng dẫn thủ tục và triển khai cho vay, kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp về nguồn vốn phục hồi sản xuất và trả lương ngừng việc. 

Lê Hoa

Các tin bài khác