Nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác nguồn vốn NHCSXH

23/08/2021
(VBSP News) Phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác ủy thác vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, trong những năm qua, Hội Nông dân TX Hoàng Mai (Nghệ An) đã làm tốt công tác quản lý, phối hợp giải ngân vốn vay cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, giúp hội viên nông dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, chủ động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
nghe an

Anh Trương Văn Mạnh ở thôn 6, xã Quỳnh Trang sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay phát triển sản xuất

Hội đã phối hợp với NHCSXH triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác góp phần đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các cấp hội đã làm tốt vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến cán bộ, hội viên; đưa Chỉ thị số 40 vào cuộc sống của người dân góp phần thực hiện có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình SXKD điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về chương trình tín dụng ưu đãi cho cán bộ, hội viên… Đặc biệt, để giúp các hộ vay vốn sử dụng có hiệu quả nguồn vốn được vay, hội phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên nông dân.
Đến nay, Hội Nông dân TX Hoàng Mai đang quản lý 45 Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 88,8 tỉ đồng cho 1.914 hộ vay vốn 15 chương trình tín dụng. Một số chương trình có dư nợ cao như: cho vay hộ mới thoát nghèo trên 35,7 tỉ đồng, hộ cận nghèo trên 17,2 tỉ đồng, cho vay NS&VSMTNT trên 10,1 tỉ đồng, cho vay hộ nghèo trên 7 tỉ đồng.
Nguồn vốn chính sách giúp nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, xây dựng được nhiều mô hình SXKD hiệu quả; nhiều hộ gia đình làm được nhà ở khang trang, sạch đẹp, xây dựng được các công trình vệ sinh đảm bảo các tiêu chí vệ sinh môi trường… Anh Trương Văn Mạnh ở thôn 6, xã Quỳnh Trang chia sẻ: Nguồn vốn vay NHCSXH đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế gia đình.
Gia đình anh được vay vốn NHCSXH 50 triệu đồng chương trình hộ mới thoát nghèo năm 2020, cùng với nguồn vốn tự có của gia đình, anh đã mua 3 con bò (2 con bò sinh sản và 1 con bò thịt). Năm 2021, bò mẹ đã sinh sản ra 2 con bê con, anh bán 1 con bò thịt lấy tiền mua thêm 3 con bò thịt nữa để nuôi, đến nay, anh nuôi tổng cộng 7 con. Dự kiến cuối năm 2021, gia đình anh sẽ thu nhập từ 150 triệu đồng. Có thể nói tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, ổn đinh an ninh, chính trị tại địa phương.
Để nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác từ NHCSXH, thời gian tới, Hội Nông dân TX Hoàng Mai tiếp tục phối hợp với NHCSXH thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm truyền tải đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Ðảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đến hội viên; tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động ủy thác cho vay và kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn được nông dân sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.
Đồng thời, biểu dương những điển hình trong tổ chức thực hiện ủy thác, sử dụng vốn vay. Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả… giúp các hộ dân từng bước thoát nghèo, phát triển SXKD.

Tô Thị Thanh Hoa

Các tin bài khác