NHCSXH miễn phí chuyển tiền giải ngân cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất

20/08/2021
(VBSP News) Nhằm tạo điều kiện cho người sử dụng lao động, người lao động đủ điều kiện được thụ hưởng gói cho vay trả lương lãi suất 0% theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ một cách thuận tiện nhất, NHCSXH miễn phí chuyển tiền giải ngân cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
quan 6

NHCSXH Quận 6 (TP Hồ Chí Minh) hướng dẫn người sử dụng lao động làm hộ sơ vay vốn

Thực hiện văn bản số 5840/NHNN-TT ngày 13/8/2021 của NHNN về việc miễn phí chuyển tiền giải ngân cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Trong đó, NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ưu tiên thực hiện giao dịch và miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định số 23 qua tài khoản tiền gửi của NHCSXH tại TCTD. Theo đó, Tổng Giám đốc NHCSXH đã yêu cầu Sở giao dịch NHCSXH, Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố, Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện chủ động phối hợp với TCTD thực hiện theo đúng quy định của NHNN.

Đến ngày 17.8, hệ thống NHCSXH đã tiếp nhận được 308 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với tổng số tiền 174,6 tỷ đồng để trả lương cho 50.175 lượt người lao động. Trong đó, phê duyệt cho vay 276 lượt người sử dụng lao động với số tiền gần 170,7 tỷ đồng để trả lương cho 49.043 lượt người lao động. Đã có 51 chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện giải ngân cho 267 người sử dụng lao động với số tiền gần 170 tỷ đồng để trả lương cho 48.737 lượt người lao động.

PV

Các tin bài khác