Gần 49 nghìn lao động được trả lương phục hồi sản xuất (VTV1 - 18h00 - 18/8/2021)