Doanh nghiệp vận tải, du lịch được miễn lãi suất vay vốn (VTV1 - 18h00 - 14.10.2021)