Đề xuất 7 loại giấy tờ để F0 hưởng bảo hiểm xã hội (VTV1 - 11h00 - 12.3.2022)