An Giang giải ngân cho doanh nghiệp vay vốn theo Nghị quyết 68 của Chính phủ

13/09/2021
(VBSP News) Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành (An Giang) vừa hoàn tất các thủ tục giải ngân cho Công ty TNHH Oriental Garment An Giang vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

an giang

Theo đó, Công ty TNHH Oriental Garment An Giang (khu công nghiệp Bình Hòa) được vay số tiền là 988.961.000 đồng để trả lương ngừng việc cho 517 lao động. Lãi suất cho vay 0%/năm với thời hạn dưới 12 tháng. Đây là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn huyện Châu Thành tiếp cận chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ.

Để chung tay, chia sẻ kịp thời với những khó khăn cùng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, thời gian qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Thành tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, các địa phương tuyên truyền, phổ biến chính sách để các công ty doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay theo đúng quy định để trả lương ngừng việc cho người lao động, khôi phục sản xuất, vượt qua khó khăn, ứng phó với đại dịch COVID-19.

CTV

Các tin bài khác