Sóc Trăng khai mạc cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW và kết luận số 06-KL/TW

09/09/2021
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng vừa phát động khai mạc Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về công đoàn.
soc trang

Các thí sinh tham gia thi tại hội sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng

Cuộc thi được tổ chức thi trực tuyến trên hệ thống ELEARNING; thi trắc nghiệm, chọn đáp án. Đối tượng tham gia thi gồm: cán bộ, viên chức tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp. Tỷ lệ câu hỏi trong mỗi bài thi gồm: 60% câu hỏi nghiệp vụ ủy thác, 40% câu hỏi Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư.
Cơ cấu giải thưởng gồm: 40 giải thưởng dành cho 40 người đạt điểm cao nhất với thời gian trả lời ngắn nhất và được sắp xếp thứ tự theo số điểm từ cao xuống thấp. Mỗi đối tượng dự thi chọn ra 1 giải Nhất 1 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 800.000 đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 700.000 đồng và 14 giải Khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng.
Cuộc thi là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 19 năm thành lập NHCSXH (4.10.2002 - 4.10.2021). Thông qua cuộc thi nhằm tăng cường sự hiểu biết của cán bộ, đảng viên; cán bộ, viên chức, người lao động đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và giúp các đối tượng dự thi biết sử dụng các ứng dụng của nền tảng kỹ thuật số trong giai đoạn hiện nay.

Quang Bình

Các tin bài khác