Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW và kết luận số 06-KL/TW

05/08/2021
(VBSP News) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Văn Tuấn kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh vừa ký ban hành văn bản số 191/BĐD-NHCS gửi các cơ quan liên quan, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 và kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về công đoàn. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập NHCSXH (04/10/2002 - 04/10/2021).

NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải ngân vốn vay cho bà con xã Hòa Long (TP Bà Rịa)

NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải ngân vốn vay cho bà con xã Hòa Long (TP Bà Rịa)

UBND tỉnh đề nghị Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Tỉnh Đoàn chỉ đạo các tổ chức cấp dưới lập danh sách cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia cuộc thi, gửi về NHCSXH tỉnh trước ngày 06/8/2021. Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh chỉ đạo Giám đốc Phòng giao dịch trực thuộc tham mưu Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đề nghị các đoàn thể ủy thác tại địa phương phối hợp, tham gia, lập danh sách cán bộ, hội viên, đoàn viên đăng ký tham gia; tổ chức triển khai cho cán bộ, nhân viên trong chi nhánh tham gia cuộc thi đầy đủ nội dung và phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay các cấp hưởng ứng tham gia cuộc thi…

Phan Hà

Các tin bài khác