Vĩnh Long ký kết hợp đồng tín dụng cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất

30/07/2021
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Long vừa ký kết hợp đồng tín dụng cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ.

IMG_2460

Theo đó, NHCSXH tỉnh đã ký hợp đồng tín dụng với Công ty TNHH MTV Loan Thanh Bình với số tiền giải ngân trên 250 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 72 lao động, lãi suất 0%, thời hạn vay trong vòng 12 tháng. Ngoài ra, 2 doanh nghiệp khác cũng đã hoàn thiện hồ sơ vay vốn trả lương tháng 7/2021 cho người lao động gửi NHCSXH với số vốn vay đề nghị gần 450 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ người sử dụng vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước trước những khó khăn chung của đất nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19.Trước đó, NHCSXH tỉnh tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, nhân viên về nghiệp vụ thực hiện chính sách này, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến doanh nghiệp, người sử dụng lao động.

Thời gian tới, NHCSXH tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục khảo sát, tiếp cận cũng như phối hợp tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân biết, tổ chức thực hiện.

 Clip lễ ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tại Vĩnh Long

Thu Duyên

Các tin bài khác