Ninh Bình cho vay doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

30/07/2021
(VBSP News) NHCSXH tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.
2U9A2226

Các đơn vị ký kết hợp đồng tín dụng với NHCSXH tỉnh Ninh Bình

Để Nghị quyết 68 của Chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống, NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hội viên và nhân dân biết, tổ chức thực hiện. Đồng thời, phân công cán bộ chủ động tiếp cận, làm việc với người sử dụng lao động, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, các trường học để rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng, hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn một cách nhanh nhất.

Sau gần 1 tháng, chi nhánh đã rà soát được 578 doanh nghiệp trên toàn tỉnh, trong đó có 7 doanh nghiệp đã được NHCSXH tỉnh hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lượng phục hồi sản xuất cho 150 lao động với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Đến nay, đã có 2 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và được NHCSXH tỉnh phê duyệt để vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tại lễ ký kết, NHCSXH tỉnh Ninh Bình đã ký kết hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 2 đơn vị: Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn và Công ty CP đầu tư Phúc Thành với tổng số tiền 442 triệu đồng để trả lương cho 115 lượt lao động bị ngừng việc các tháng 5, 6 và 7.

Đây là chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, do vậy, NHCSXH tỉnh đề nghị 2 doanh nghiệp này sử dụng vốn vay đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Đồng thời, mong muốn các Sở, ban ngành, NHNN tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động, phản ánh kịp thời thông tin về các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng, trục lợi chính sách để xử lý theo quy định.

Clip lễ ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tại Ninh Bình

Hồng Giang - Anh Tuấn

Các tin bài khác