Sơn La ký kết hợp đồng tín dụng cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

30/07/2021
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La đã tổ chức ký kết hợp đồng tín dụng cho vay để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23.
06fb824fe66a1134487b

Đại diện NHCSXH tỉnh Sơn La ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty Cổ phần xe khách số 1 Sơn La

Để Nghị quyết và Quyết định 23 nhanh chóng đi vào cuộc sống, thời gian qua, NHCSXH tỉnh Sơn La đã tập trung rà soát các đối tượng, triển khai tuyên truyền, hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ vay vốn đến khách hàng đảm bảo công khai, minh bạch, cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời, nhanh chóng. 

NHCSXH tỉnh đã nhận được hồ sơ của Công ty Cổ phần xe khách số 1 Sơn La đề nghị được vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động. Qua thẩm định, nhận thấy hồ sơ của đơn vị đầy đủ yếu tố pháp lý, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, có đóng bảo hiểm cho người lao động đến thời điểm vay vốn, đủ điều kiện nên được NHCSXH tỉnh Sơn La phê duyệt cho vay.

Theo đó, NHCSXH tỉnh Sơn Lađã ký kết hợp đồng tín dụng với Công ty Cổ phần xe khách số 1 Sơn Lavới số tiền phê duyệt cho vay gần 422 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 41 lao động, lãi suất cho vay là 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm, thời hạn cho vay là 11 tháng.

Đây là chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh hưởng trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, do vậy, NHCSXH tỉnh Sơn La đề nghị Công ty Cổ phần xe khách số 1 Sơn Lasử dụng vốn vay đúng mục đích, có trách nhiệm hoàn trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Thời gian tới, NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh có nhu cầu vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động thực hiện các thủ tục vay vốn theo quy định.

 

 Clip lễ ký kết hợp đồng tín dụng giải ngân cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tại Sơn La

CTV

Các tin bài khác