Hà Tĩnh giải ngân vốn theo Nghị quyết 68

30/07/2021
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh vừa giải ngân 1,104 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp đầu tiên vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ.
IMG_2027

NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hà Tĩnh ký kết hợp đồng tín dụng trả lương ngừng việc cho người lao động

Sau khi tiếp nhận giấy đề nghị vay vốn, NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng tư vấn, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Sau 2 ngày tiếp nhận hồ sơ, ngân hàng đã quyết định giải ngân số vốn 1,104 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23.

Theo đó, Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc (TP Hà Tĩnh) hoạt động trong lĩnh vực giáo dục được giải ngân số tiền 785 triệu đồng phục vụ trả lương cho 259 lượt lao động; Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) hoạt động trong lĩnh vực xây dựng được giải ngân số tiền 319 triệu đồng phục vụ trả lương cho 93 lượt lao động, lãi suất cho vay là 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm.

Hiện nay, NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ sớm giải ngân cho 10 doanh nghiệp còn lại của đợt 1, số tiền dự kiến trên 5,4 tỷ đồng. Thời gian tới, NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt thông tin, tiếp cận với người sử dụng lao động, xác định đúng đối tượng, đủ điều kiện để hướng dẫn thực hiện các hồ sơ, thủ tục và cho vay kịp thời.

Tiến Thức

Các tin bài khác