Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn trả lương người lao động với lãi suất 0%

03/08/2021
(VBSP News) Phòng giao dịch NHCSXH quận 6 (TP Hồ Chí Minh) đang tích cực triển khai chính sách cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo đúng Nghị quyết 68 và Quyết định 23 đến các doanh nghiệp trên địa bàn.
hcm

Hiện Phòng giao dịch NHCSXH quận 6 đã tiếp nhận hồ sơ của 2 đơn vị có nhu cầu vay vốn để trả lương cho lao động ngừng việc

Phòng giao dịch NHCSXH quận 6 luôn coi việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nhằm góp phần hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động cùng vượt qua khó khăn do dịch bệnh, duy trì sản xuất, đảm bảo đời sống.

Ông Trần Lê Duy - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH quận 6 cho biết: “Để chính sách được triển khai nhanh nhất và hiệu quả nhất vào cuộc sống, ngay sau khi NHCSXH triển khai Quyết định 23, Phòng giao dịch đã chủ động tham mưu cho UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị liên quan; đề nghị Ủy ban MTTQ quận phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên tuyền chính sách, tổ chức triển khai thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, NHCSXH quận 6 đã tiếp nhận hồ sơ của 2 đơn vị có nhu cầu vay vốn gần 1,4 tỷ đồng để trả lương cho 300 lao động ngừng việc do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ngoài ra, còn có thêm một số doanh nghiệp đang bổ sung hồ sơ để được vay vốn theo chính sách hỗ trợ theo Quyết định 23”.

Làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của doanh nghiệp, thu nhập của nhiều công nhân bị sụt giảm và mất việc, giảm việc, giãn việc. Vì vậy, sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Phòng giao dịch NHCSXH quận 6 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tiếp cận gói vay ưu đãi với lãi suất cho vay 0% và không cần tài sản đảm bảo. Chính sách này đã giúp các doanh nghiệp rất nhiều trong việc hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2021, đồng thời đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động.

Đinh Toản

Các tin bài khác