Tổng kết Cuộc thi trực tuyến “Cán bộ NHCSXH giỏi chuyên môn, hiểu biết pháp luật lao động, Luật Công đoàn”

26/05/2021
(VBSP News) Diễn ra trong 5 ngày từ 17/5 - 21/5/2021, Cuộc thi trực tuyến “Cán bộ NHCSXH giỏi chuyên môn, hiểu biết pháp luật lao động, Luật Công đoàn” do Công đoàn NHCSXH tổ chức đã thu hút sự quan tâm và tham gia của 9.320 cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống NHCSXH, chiếm tỷ lệ 97,3% tổng số người đăng ký.

cuoc thi

Kết thúc cuộc thi, 3.967 cán bộ xếp loại Xuất sắc (100 điểm), tỷ lệ 42,6%; 3.908  cán bộ xếp loại Giỏi (80 - 90 điểm), tỷ lệ 41,9%; 952  cán bộ xếp loại Khá (60 - 70 điểm), tỷ lệ 10,2%; 220  cán bộ xếp loại Trung Bình (50 điểm); tỷ lệ 2,4%.
Căn cứ kết quả thi được chấm tự động trên máy tính và các quy định trong Thể lệ Cuộc thi, Ban Thường vụ Công đoàn NHCSXH đã lựa chọn và xếp giải cho 10 thí sinh có kết quả thi xuất sắc với 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích (chi tiết).
Thông qua cuộc thi góp phần củng cố kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ NHCSXH đồng thời nắm chắc về quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động được quy định trong Bộ luật lao động năm 2019 và Luật Công đoàn. Các Công đoàn cơ sở đã triển khai, chỉ đạo đoàn viên công đoàn tại đơn vị mình ôn luyện và tham gia đầy đủ, nhiệt tình và trách nhiệm; sử dụng kết quả đạt được để khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.

PV

Các tin bài khác