Đưa nguồn vốn ưu đãi về với nông dân Ngã Năm

24/05/2021
(VBSP News) Thời gian qua, NHCSXH TX Ngã Năm (Sóc Trăng) đã thực hiện phương thức ủy thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó, đã ký liên tịch, ủy thác với Hội Nông dân để chuyển tải vốn vay ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng một cách nhanh nhất. Qua đó, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người dân; nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Anh kem Trang NHCSXH 11 (1)

Nhờ vốn vay ưu đãi được nông dân thị xã Ngã Năm đầu tư vào trồng trọt, chăn nuôi, ổn định cuộc sống

Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ngã Năm Nguyễn Văn Thạo cho biết: Được sự phân công của Thị ủy, UBND thị xã, hội đã ký liên tịch với NHCSXH quản lý nguồn vốn ở 61/61 khóm, ấp và đạt được những thành quả quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Đến hết năm 2020, Hội Nông dân thị xã đang quản lý 57 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.575 hộ vay vốn; tổng dư nợ đến hết tháng 4/2021 đạt trên 77,8 tỷ đồng (chiếm 22,8%/tổng dư nợ ủy thác), tăng hơn 2,4 tỷ đồng so với năm 2020; dư nợ bình quân trên một tổ hơn 1,3 tỉ đồng, dư nợ trên một hộ hơn 29,2 triệu đồng; số tổ viên gửi tiết kiệm thường xuyên hàng tháng đạt 82,1%, thu lãi phải thu đạt trên 99,7%.
Qua đánh giá, xếp loại, hiện hầu hết các Tổ tiết kiệm và vay vốn do hội quản lý đều xếp loại Tốt, đặc biệt có 2 đơn vị, gồm: Hội Nông dân xã Long Bình và Hội Nông dân xã Mỹ Bình không còn hộ vay vốn nợ quá hạn. Hội Nông dân TX Ngã Năm thường xuyên rà soát, hỗ trợ, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, quan tâm củng cố chia tách, sáp nhập tổ viên liền canh, liền cư theo khu vực liền kề để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban quản lý tổ thuận tiện giám sát tổ viên cũng như tổ chức họp tổ định kỳ… Công tác lựa chọn nhân sự quy hoạch làm Ban quản lý tổ, đây là vấn đề rất quan trọng và chiến lược lâu dài quyết định đến chất lượng tín dụng chính sách của NHCSXH tại địa phương.
Từ những kết quả trên đã góp phần quan trọng làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên nông dân đến hết năm 2020 xuống còn 2,03%; hộ cận nghèo còn 4,25%. Bên cạnh đó, Hội Nông dân thị xã thường xuyên kiểm tra sử dụng vốn vay của các hội viên, những mô hình làm ăn có hiệu quả và tổ chức tổng kết điển hình những mô hình làm kinh tế giỏi, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tốt; đã tổ chức khen thưởng cho nhiều Tổ tiết kiệm và vay vốn và nhiều thành viên làm ăn có hiệu quả.
Giám đốc NHCSXH thị xã Ngã Năm Vũ Anh Đức cho biết: Thời gian qua, đơn vị luôn duy trì và nâng cao chất lượng ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội thị xã và coi đây là nhiệm vụ nòng cốt phát huy sức mạnh toàn xã hội hướng tới người nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận dễ dàng với dịch vụ tài chính tín dụng trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa, xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh.
Trong 4 tháng đầu năm 2021, nguồn vốn ưu đãi đã giải quyết việc làm cho 83 lao động, giúp 467 hộ sống ở vùng nông thôn cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, 193 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được vay vốn, 54 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn… Qua đó, đã củng cố niềm tin của nhân dân vào chính sách tín dụng ưu đãi, góp phần vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn thị xã nói riêng và trong toàn tỉnh nói chung.

Bài và ảnh Quang Bình

Các tin bài khác