Giải pháp hỗ trợ người dân trồng hành tím

28/04/2021
(VBSP News) Thị xã Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng là địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Theo kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, toàn thị xã có 38.574 hộ, thành phần dân tộc thiểu số chiếm 70,52%; tỷ lệ hộ nghèo 5,43%, trong đó hộ nghèo thuộc thành phần dân tộc thiểu số chiếm 75,7%/tổng số hộ nghèo.
Nông dân Sóc Trăng thu hoạch hành tím

Nông dân Sóc Trăng thu hoạch hành tím

Thị xã Vĩnh Châu nằm phía Nam tỉnh Sóc Trăng, có bờ biển dài 43km. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng màu và nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tình trạng biến đổi khí hậu, khô hạn, xâm nhập mặn ngày càng gay gắt đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân, đặc biệt là đối với các hộ nông dân, hộ nghèo. Bên cạnh đó, tập quán sản xuất của nông dân còn thô sơ, quy mô nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế còn thấp. Do đó đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu việc làm ngày càng gia tăng, nhiều lao động phải đi làm thuê xa, có hộ phải đi cả nhà khỏi địa phương.

Đại hội đảng bộ các cấp tỉnh Sóc Trăng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn với đảm bảo quốc phòng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 18/01/2021 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc mạnh mẽ thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tiếp tục nâng cao hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Trong đó NHCSXH giữ vai trò quan trọng thực hiện mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, thực hiện xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thực hiện xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. NHCSXH tỉnh Sóc Trăng đã cố gắng, tích cực hoàn thành các mục tiêu Đề án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng tỉnh Sóc Trăng, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ các nguồn lực của Trung ương và địa phương để triển khai các hoạt động tín dụng chính sách xã hội phục vụ các mục tiêu giảm nghèo, tạo sinh kế, việc làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Đến hết quý I/2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi thị xã đạt trên 440 tỷ đồng với 26.395 hộ vay tại 17 chương trình. Chất lượng hiệu quả từ các chương trình cho vay ngày càng được phát huy và nâng cao.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình tiêu thụ hành tím là sảm phẩm truyền thống chủ lực của địa phương gặp khó khăn trong việc tiêu thụ. Tính tới thời điểm hiện tại, sản lượng hành tím trên địa bàn thị xã còn tồn đọng trên 50.000 tấn, đi dọc các tuyến đường trên địa bàn thị xã đều bắt gặp hình ảnh những đống hành thương phẩm trước nhà hay ngoài đồng, nếu không tiêu thụ kịp thời sẽ hư hỏng, thiệt hại kinh tế cho người dân sản xuất. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã phát động, đề nghị các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ hành tím còn tồn đọng trong dân. Việc làm này giúp bớt thua lỗ, giảm thiệt hại về kinh tế cho người nông dân sản xuất hành tím ở mức thấp nhất. Trong khó khăn của người nông dân thị xã Vĩnh Châu, NHCSXH luôn đồng hành chia sẻ khó khăn với hộ vay khi gặp rủi ro để tìm các biện pháp tháo gỡ bằng các chính sách quy định của Nhà nước như gia hạn nợ, khoanh nợ… Ngoài các giải pháp về nghiệp vụ, NHCSXH tỉnh Sóc Trăng tích cực chủ động tranh thủ sự ủng hộ chủ trương của NHCSXH và phối hợp giúp đỡ của TW, chi nhánh các tỉnh, thành phố hỗ trợ tìm đầu ra tiêu thụ hành tím giúp hộ nông dân. Kết quả đến nay đã hỗ trợ giải cứu được 35 tấn hành tím với giá 15.000 đồng/kg với tổng giá trị trên 525 triệu đồng giúp cho bà con nông dân vay vốn là hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Hải, Phường 2 thị xã Vĩnh Châu.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Sóc Trăng Trần Duy Đông cho biết: “NHCSXH luôn làm tốt vai trò trách nhiệm chính trị về phục vụ các mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời không ngừng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao tối đa chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, phục vụ tốt nhu cầu vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư SXKD, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu và tình trạng xâm nhập mặn hiện nay. Đặc biệt là hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại Vĩnh Châu là địa phương trọng tâm có ý nghĩa về chính trị, xã hội và chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số”.

Về lâu dài để thực hiện những giải pháp căn cơ giúp người nông dân ổn định cuộc sống, NHCSXH đang tập trung quan tâm tới việc sử dụng nguồn vốn ưu đãi vào việc cho vay hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại Vĩnh Châu bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực để thực tín dụng chính sách xã hội, góp phần nâng cao thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng đối với nhân dân đồng bào các dân tộc thị xã Vĩnh Châu.

Bài và ảnh Lan Anh

Các tin bài khác