TX Vĩnh Châu (Sóc Trăng) họp mặt doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong SXKD (STV - 23/4/2021)