Khảo sát chất lượng tín dụng tại tỉnh Sóc Trăng (STV1 - 18/4/2021)