Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách

28/04/2021
(VBSP News) Sau hai năm (2018 - 2020) triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng”, NHCSXH tỉnh Sóc Trăng có những chuyển biến tích cực.
NHCSXH tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách được hiệu quả

NHCSXH tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách được hiệu quả

Chuyển biến về chất và lượng

Việc triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng giai đoạn 2018 - 2020”, NHCSXH tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của NHCSXH Trung ương cùng với hệ thống các giải pháp đồng bộ, tác động hiệu lực, hiệu quả về hoạt động tín dụng nên được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị cơ sở. Đến ngày 31/3/2021, tổng dư nợ đạt trên 3.703 tỷ đồng, tăng trên 464 tỷ đồng so với ngày 30/9/2018, với 150.130 khách hàng còn dư nợ.

Giám đốc NHCSXH tỉnh Trần Duy Đông  cho biết: Chất lượng tín dụng theo các chỉ tiêu đề án đến ngày 31/3/2021 của đơn vị đạt 83,67 điểm, xếp loại khá; chất lượng hoạt động tín dụng cấp huyện tăng 7 đơn vị xếp loại tốt; chất lượng tín dụng cấp xã xếp loại tốt là 75 xã, xếp loại khá là 20 xã, tăng 69 xã xếp loại tốt, tăng 8 xã xếp loại khá… Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động tín dụng nên đã thường xuyên tổ chức các cuộc hội nghị trực tuyến đến điểm cầu cấp xã, phường và 11 điểm cầu cấp huyện để bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Thông báo số 559-TB/VPTU, ngày 25/10/2018 chỉ đạo Chủ tịch UBND cùng cấp làm Trưởng ban đại diện HĐQT, qua đó phát huy tốt vai trò của chủ tịch UBND cấp huyện, xã trong tổ chức, quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn. Tính đến ngày 31/3/2021, nguồn vốn ủy thác cho vay từ ngân sách địa phương đạt trên 109 tỷ đồng, tăng hơn 42,5 tỷ đồng so với thời điểm bắt đầu thực hiện đề án và hàng năm đều đạt kế hoạch giao.

Hoạt động hướng đến chất lượng ổn định, bền vững

Đến nay, 12 Đề án “Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng” đã được xây dựng; đối với cấp xã đã xây dựng và được phê duyệt 109 phương án. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu định hướng trong đề án tại các huyện nhằm góp phần hoàn thành đề án của tỉnh.

Đối với các huyện đã đạt chỉ tiêu định hướng thì tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố để đảm bảo chất lượng bền vững, ổn định lâu dài. NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện, xã và các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong tổ chức thực hiện các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.

Chủ động xây dựng chương trình, dự án, thực hiện giữa đầu tư các mô hình kinh tế gắn với nguồn vốn tín dụng chính sách và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo nghề để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2021 - 2023, địa phương quan tâm hỗ trợ cho các đơn vị còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện đề án; các tổ chức chính trị - xã hội có kế hoạch giám sát việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách được hiệu quả. Đối với tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo cao, NHCSXH Việt Nam sẽ tập trung nguồn vốn Trung ương ưu tiên, đặc biệt một số chương trình cho vay như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, NHCSXH đảm bảo đủ vốn để cho vay các đối tượng nêu trên. NHCSXH Chi nhánh tỉnh quan tâm công tác đào tạo nghiệp vụ cho ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn và cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã; đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm thay đổi căn bản và triệt để hơn nhận thức của người dân về quan hệ tín dụng “có vay - có trả”.

Bài và ảnh Quang Bình

Các tin bài khác