Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ở huyện Mỹ Tú

28/04/2021
(VBSP News) Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song NHCSXH huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) đã bám sát chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Giám đốc NHCSXH tỉnh cùng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Đoàn công tác NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội kiểm tra tình hình sử dụng vốn của hộ vay trên địa bàn xã Mỹ Thuận

Đoàn công tác NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội kiểm tra tình hình sử dụng vốn của hộ vay trên địa bàn xã Mỹ Thuận

NHCSXH huyện Mỹ Tú đã và đang triển khai cho vay 14 chương trình tín dụng chính sách, nguồn vốn được huyện phân bổ về xã, sau đó xã phân giao đến các ấp để triển khai nhanh chóng, kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng. Tính đến ngày 31/3/2021, dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Mỹ Tú đạt trên 329,2 tỷ đồng, chủ yếu chương trình cho vay: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, HSSV có hoàn cảnh khó khăn, cho vay hộ nghèo về nhà ở, giải quyết việc làm, hộ dân tộc thiểu số nghèo… với dư nợ bình quân là 25 triệu đồng/hộ.

Là một trong những hộ được tiếp cận vay vốn từ NHCSXH, ông Lý Rươl ở ấp Tam Sóc B1, xã Mỹ Thuận cho biết: “Vừa qua, gia đình tôi được NHCSXH huyện Mỹ Tú xem xét cho vay 20 triệu đồng chương trình cho vay hộ nghèo. Có vốn trong tay, vợ chồng tôi tiến hành mua 2 con bò về nuôi, hiện bò đang phát triển rất tốt. Tôi sẽ cố gắng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.

Bà Thạch Thị Giàu ở cùng ấp ông Rươl góp lời: “Gia đình tôi vừa được NHCSXH huyện Mỹ Tú xem xét cho vay 25 triệu đồng từ chương trình hộ thoát nghèo và 20 triệu đồng từ chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Có vốn tôi tiến hành đầu tư vào mô hình chăn nuôi bò, mong muốn thoát nghèo bền vững”.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận Huỳnh Hoàng Lợi cho biết, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn xã đạt trên 34,7 tỷ đồng, với 1.258 hộ còn dư nợ. Trước khi cho vay đều có kiểm tra phương án SXKD, tình hình kinh tế của hộ vay làm cơ sở bình xét mức cho vay, thời gian cho vay phù hợp với phương án sản xuất, kinh doanh, khả năng trả của hộ vay; kết hợp việc kiểm tra phương án với việc tuyên truyền hộ vay về chủ trương, chính sách cho vay, nghĩa vụ thực hiện trả lãi, nộp tiết kiệm hàng tháng; đối với những hộ vay thực hiện tốt, có phương án khả thi thì mạnh dạn đầu tư vốn đáp ứng nhu cầu vốn của hộ vay.

Giám đốc NHCSXH huyện Mỹ Tú Huỳnh Hoàng Phong chia sẻ: Việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách tại đơn vị trong thời gian qua được sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các ngành có liên quan, cùng với ý chí quyết tâm của cán bộ ngân hàng, thực hiện nghiêm túc các định hướng chỉ đạo của NHCSXH cấp trên, từ đó NHCSXH huyện Mỹ Tú sớm hoàn thành các chỉ tiêu phương án và được duy trì ổn định trong các năm qua. Trong quá trình hoạt động, đơn vị luôn nhận được sự phối hợp, đồng hành của 4 tổ chức chính trị - xã hội huyện nhận ủy thác; với dư nợ đạt trên 328,7 tỷ đồng, chiếm đến 99,86% tổng dư nợ; tăng hơn 46,2 tỷ đồng so với tháng 9/2018; đến ngày 31/3/2021, tổng số Tổ tiết kiệm và vay vốn là 289 tổ; trong đó, tổ loại tốt 223 tổ, tổ khá 57 tổ, tổ trung bình 9 tổ và hiện không còn tổ yếu kém.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, NHCSXH huyện Mỹ Tú sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp hiệu quả trong thực hiện các chỉ tiêu thời gian qua, như: phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; tính hiệu quả trong công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; triển khai các chủ trương, chính sách kịp thời, đúng quy định, nhất là chấp hành quy trình nghiệp vụ của NHCSXH… nhằm không để đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách thiếu vốn SXKD.

Bài và ảnh Quang Bình

Các tin bài khác