Tín dụng chính sách góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ở Khánh Hòa

09/09/2021
(VBSP News) Thời gian qua, vốn tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ trợ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vay đầu tư SXKD, xây dựng nhà ở, cải tạo công trình NS&VSMTNT, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội.
4

Một hộ dân ở thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh chăm sóc đàn bò được gây dựng nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách

Hàng nghìn lượt hộ nghèo được vay vốn

Qua 6 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh lãnh đạo, thực hiện tín dụng chính sách, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với nhiều đối tượng. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cam Ranh Phan Thị Minh Lý, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố đã đưa hoạt động tín dụng chính sách vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm… Kết quả mỗi năm, thành phố có hơn 4.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với doanh số giải ngân hơn 145 tỉ đồng.

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 từ 6,06% xuống còn 0,67%. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm, cân đối nguồn vốn chuyển sang NHCSXH để tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội theo từng năm. Nguồn vốn ngân sách thành phố chuyển sang NHCSXH từ khi có Chỉ thị số 40 đến nay là 6,7 tỉ đồng, đưa tổng nguồn vốn ủy thác thành phố đến nay đạt hơn 7,6 tỉ đồng.

Huyện Cam Lâm có số hộ nghèo khá nhiều. Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho nhiều hộ dân trên địa bàn huyện từng bước thoát nghèo bền vững. Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Cam Lâm Trần Văn Khuê cho biết: Mỗi năm có khoảng 4.560 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với doanh số cho vay hơn 117,8 tỉ đồng. Nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang NHCSXH từ năm 2015 đến nay hơn 26,3 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn huyện hơn 3,7 tỉ đồng, vốn ngân sách tỉnh gần 22,6 tỉ đồng.

Tiếp tục nâng cao hoạt động tín dụng

Theo báo cáo, đến ngày 31.8.2021, tổng nguồn vốn của chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa hơn 3.295 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương gần 2.845 tỉ đồng; nguồn vốn địa phương hơn 450,6 tỉ đồng. Từ ngày 01.1.2015 đến ngày 31.8.2021, nguồn vốn ủy thác địa phương chuyển sang đạt gần 287,5 tỉ đồng. Hiện nay, toàn tỉnh có 2.584 Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động ủy thác.

Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa Hồ Đắc Thích cho biết: Qua 6 năm thực hiện Chỉ thị số 40, nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời hỗ trợ cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách. Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần làm chuyển biến phương thức sản xuất của các hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS. Dư nợ tín dụng từ năm 2015 đến nay tăng trưởng 1.437 tỉ đồng, số hộ tiếp cận vốn trung bình 37.049 lượt hộ/năm; tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 0,38% năm 2015 xuống còn 0,25% vào thời điểm ngày 31.8.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chi nhánh tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách với nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó, các đơn vị cần phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Kết luận số 06/KL-TW và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Các ngành, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng.

Chính quyền các cấp cân đối, ưu tiên bố trí hợp lý ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định.

Mai Hoàng

Các tin bài khác