Quảng Ngãi trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (PTQ - 15.10.2021)