Giải ngân 163 tỉ đồng vay trả lương phục hồi sản xuất (VTV1 - 11h00 - 14/8/2021)