Cho người sử dụng lao động vay gần 145 tỉ đồng trả lương phục hồi sản xuất

06/08/2021
(VBSP News) Theo số liệu mới nhất, sau gần 1 tháng triển khai cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 5.8, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã phê duyệt 212 hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động với số tiền gần 145 tỉ đồng để trả lương cho 40.756 lượt người lao động.
Picture1

Nhiều doanh nghiệp ở Bắc Giang được vay vốn trả lương phục hồi sản xuất hoạt động trở lại

Trong đầu tháng 8 sẽ có 29 tỉnh, thành phố tiếp tục được NHCSXH giải ngân 42 t đồng từ gói hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tổng số tiền NHCSXH đã giải ngân cho người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động đến ngày 6.8 là 141 tỉ đồng. Trong đó, Bắc Giang là địa phương giải ngân cho vay cao nhất với 87,5 tỉ đồng để trả lương phục hồi sản xuất, trả lương phục hồi hoạt động trong các lĩnh vực vận tải và trả lương ngừng việc cho 42 người sử dụng lao động với gần 26.000 người lao động.

PV

Các tin bài khác