Giải ngân 145 tỉ đồng vay trả lương phục hồi sản xuất (VTV1 - 18h00 - 6/8/2021)