Đẩy mạnh nguồn vốn cho vay ủy thác cho thanh niên

03/06/2021
(VBSP News) Thời gian qua, các cấp Đoàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý sử dụng nguồn vốn vay ủy thác từ NHCSXH. Từ đó, nhiều đoàn viên thanh niên có điều kiện đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh; góp phần vào công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trên địa bàn.

Mô hình sản xuất nước đóng bình của anh Hoàng Văn Lành

Mô hình sản xuất nước đóng bình của anh Hoàng Văn Lành

Đến hết tháng 3/2021, tổng dư nợ nguồn vốn vay ủy thác từ NHCSXH do Đoàn Thanh niên quản lý đạt 1.547 tỷ đồng (tăng 40% so với đầu năm), tổng số dư tiết kiệm đạt 94,15 tỷ đồng, thông qua 1.086 Tổ tiết kiệm và vay vốn với 39.162 hộ vay vốn 24 chương trình tín dụng ưu đãi.

Nguồn vốn vay ủy thác đã giải quyết được nhiều việc làm cho thanh niên nông thôn, nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế đã phát huy được hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế tại các địa phương. Điển hình như anh Hoàng Văn Lành - Bí thư Đoàn xã Hưng Tân, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hưng Nguyên, là một tấm gương thanh niên phát triển kinh tế giỏi của huyện. Vào năm 2013, anh Lành vay 50 triệu đồng từ NHCSXH để đầu tư sản xuất nước đóng bình, đóng chai.

“Nhờ có tổ chức Đoàn mà tôi được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH. Tôi đầu tư phát triển mô hình sản xuất nước đóng bình, đóng chai, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động, doanh thu đạt 500 triệu đồng/năm ”, anh Lành chia sẻ.

Cũng được nhận vốn vay từ NHCSXH, đến nay, vợ chồng anh Hoàng Văn Lành đã có một xưởng sản xuất nước đóng bình, đóng chai rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị, vợ chồng anh vừa mới xây dựng căn nhà khang trang trị giá hàng trăm triệu đồng. Chính nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH đã tạo “bước đệm” giúp cho giấc mơ vươn lên làm giàu chính đáng của đoàn viên, thanh niên trở thành hiện thực ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Có thể nói, công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn thanh niên với NHCSXH ở các địa phương đang thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng vốn vay ủy thác từ NHCSXH vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Hoạt động vay vốn tại một số địa phương còn chồng chéo; chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn tại một số đơn vị chưa được cải thiện nhiều, vẫn còn tổ có dư nợ thấp, không tham gia giao dịch đầy đủ hàng tháng; việc phối hợp với NHCSXH tại một vài đơn vị trong giám sát, kiểm tra, đôn đốc người vay chưa tốt, nhiều trường hợp từ khi vay vốn đến nay chưa nộp lãi; vhất lượng dịch vụ ủy thác một số nơi chưa được cải thiện, tỷ lệ nợ quá hạn vẫn còn cao; kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm còn thấp,…

Một trong những nguyên nhân đó là một số hộ vay vốn bỏ địa phương đi làm ăn xa, một số già yếu không người thừa kế; một số hộ không có thu nhập thường xuyên nên phải chờ tới mùa vụ thu hoạch mới trả vốn và lãi một lần; ngoài ra, một số hộ không đất sản xuất nên phải đi làm thuê thì cũng chờ vào mùa thu hoạch mới có việc làm để có thu nhập trả nợ và lãi. Trong công tác đôn đốc nợ đến hạn, quá hạn, lãi tồn đọng chưa được một số Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn chú trọng, chưa thông báo kịp thời cho hộ vay và chưa tích cực đôn đốc khi có nợ quá hạn phát sinh… Từ đó dẫn đến việc nợ quá hạn thường xuyên phát sinh tăng, nên tỷ lệ nợ quá hạn cao.

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các đơn vị Đoàn xã, phường, thị trấn đăng ký nhận chỉ tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã; tăng cường đôn đốc xử lý, thu hồi đối với các trường hợp cho vay chồng chéo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc họp bình xét vay vốn và nâng cao chất lượng kiểm tra sử dụng vốn vay trong vòng 30 ngày để hạn chế sai sót. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH các huyện, thành, thị có biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, thu lãi đảm bảo yêu cầu; thực hiện giải pháp tăng cường quy mô, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Bài và ảnh Trịnh Hằng

Các tin bài khác