9 bước xử lý khi phát hiện F0 tại cơ quan, đơn vị

20/08/2021
(VBSP News) Ngày 16.8.2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 6666/BYT-MT về việc hướng dẫn các bước xử lý khi phát hiện có F0 tại cơ quan, đơn vị. Website NHCSXH trích đăng đồ họa hướng dẫn như sau:

9-buoc-xu-ly-1-0000

Nguồn Hanoimoi.com.vn

Các tin bài khác