Sơn Tịnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW

23/08/2021
(VBSP News) Từ đầu năm đến nay, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) luôn kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
qngai2

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tịnh bảo đảm vốn vay cho người dân trong mùa dịch

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai các chương trình tín dụng chính sách nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tịnh đã và đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép nhiệm vụ: Vừa đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh công tác cho vay để người dân có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
Ông Nguyễn Công Chúng - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tịnh cho biết: Tính đến nay, tất cả các phiên giao dịch tại Điểm giao dịch xã theo lịch giao dịch cố định hàng tháng của NHCSXH huyện vẫn diễn ra an toàn, hiệu quả. Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động trang bị màn chắn, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế, đo thân nhiệt, phân chia theo từng đợt số lượng Tổ trưởng cũng như hộ vay tham gia giao dịch một cách hợp lý. Đồng thời ,để từng bước thích ứng với tình hình làm việc trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, mỗi cán bộ viên chức của NHCSXH huyện vừa là một tuyên truyền viên về công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn 5K + Vắc xin của Bộ Y tế, vừa thích ứng với phương thức làm việc mới “Hồ sơ tại nhà, giải ngân tại xã” với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.
Nhờ đó, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong 7 tháng đầu năm 2021 của Phòng giao dịch NHCSXH huyện đạt được kết quả cao. Doanh số cho vay đạt 62.124 triệu đồng với 1.672 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tập trung chủ yếu là chương trình cho vay hộ cận nghèo 25.343 triệu đồng với 697 lượt hộ vay vốn; chương trình cho vay NS&VSMTNT 7.252 triệu đồng với 664 lượt hộ vay vốn; chương trình tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 6.669 triệu đồng với 279 lao động vay vốn… Một số xã có doanh số cho vay lớn như: Tịnh Sơn 8.557 triệu đồng; Tịnh Phong 6.790 triệu đồng; Tịnh Thọ 6.023 triệu đồng…
Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31.7.2021 đạt 281.116 triệu đồng, tăng 14.384 triệu đồng so với đầu năm, với 6.669 khách hàng còn dư nợ. Hiện có 09/11 xã tăng dư nợ so với đầu năm; riêng Tịnh Hiệp giảm 1.072 triệu đồng, Tịnh Minh giảm 104 triệu đồng; nguyên nhân giảm chủ yếu là do thu hồi nợ đến hạn chương trình cho vay hộ SXKD vùng khó khăn (không giải ngân quay vòng các xã đạt nông thôn mới). Vốn tín dụng chính sách xã hội từ đầu năm 2021 đã giúp cho 713 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo ổn định cuộc sống.
Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại: Nợ quá hạn còn ở mức cao với 615 triệu đồng, tăng 133 triệu đồng so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 0,22%/tổng dư nợ; huy động vốn của tổ chức, cá nhân gửi vào NHCSXH huyện đạt thấp so với các ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn mặc dù lãi suất bằng nhau và được giao dịch tại ngân hàng và các Điểm giao dịch tại các xã; nguồn vốn trung ương chuyển về chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là nguồn vốn giải quyết việc làm.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tương chính sách khác có điều kiện tiếp tục đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Sơn Tịnh sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện nội dung tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế và các ngành có liên quan thực hiện rà soát và cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai giải ngân kịp thời nguồn ngân sách huyện bổ sung 300 triệu đồng ủy thác sang NHCSXH huyện để cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.Tổ chức các phiên giao dịch xã đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Trường hợp tạm dừng các phiên giao dịch do yêu cầu của cấp có thẩm quyền thì sẽ bố trí giao dịch bù ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.
Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động ủy thác của các hội, đoàn thể. Phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác kiểm tra, hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ xử lý rủi ro kịp thời.

CTV

Các tin bài khác