Thanh Nho thoát nghèo từ nguồn vốn vay chính sách

23/08/2021
(VBSP News) Thanh Nho là 1 xã miền núi ở huyện Thanh Chương (Nghệ An), có nền kinh tế phát triển chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, được thụ hưởng các chương trình vốn vay chính sách ưu đãi từ NHCSXH nên nhiều gia đình trên địa bàn xã đã vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, trở thành những gia đình có thu nhập khá giả. Hiện nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 17 tỉ đồng, số dư tiết kiệm hơn 1,6 tỉ đồng. Cơ bản các hộ vay thực hiện tốt phương án sử dụng vốn vay và đóng tiền lãi, trả tiền gốc theo đúng quy định.
thanh chuong

Đàn bò của gia đình anh Nguyễn Trọng Anh

Điển hình có hộ anh Nguyễn Trọng Anh - một tổ viên của Tổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn thanh niên quản lý. Bản thân anh luôn xác định vai trò của mình trong việc đóng góp xây dựng phong trào hoạt động của tổ, phong trào chung của xã nhà. Anh luôn tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức hội như việc thực hiện phong trào thi đua SXKD giỏi, phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.
Gia đình anh đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ chương trình cho vay SXKD của NHCSXH để mua bò sinh sản để chăn nuôi phát triển đàn. Từ việc được hỗ trợ vốn vay, được tham gia các lớp tập huấn KHKT, tận dụng nguồn thức ăn từ sản xuất nông nghiệp và sự cần cù chịu khó của gia đình nên việc phát triển đàn bò sinh sản gặp rất nhiều thuận lợi. Hiện tại, gia đình anh đang có 5 con bò. Riêng năm 2021, thu nhập từ chăn nuôi bò của gia đình đạt trên 100 triệu đồng.
Bên cạnh đó, gia đình anh đã chuyển đổi gần 1,5ha diện tích vườn đồi từ trồng sắn và cây ăn quả sang trồng chè công nghiệp. Rất phấn khởi giá cả chè búp thời gian qua tương đối ổn định. Năm 2020, chè mới trồng năm thứ 4 sản lượng chưa cho nhiều, mỗi lần hái mới chỉ được 4 tấn nhưng bù lại chè lại được giá nên cho thu nhập tương đối cao. Để tận dụng các phế phẩm từ chăn nuôi gia đình anh đã nuôi 4 ao cá khoảng 6 sào. Hiện tại, cá trong ao khoảng 3 kg/con.
Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, anh cũng thường xuyên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt hội, sinh hoạt xóm, vừa để nghỉ ngơi, vừa để nắm bắt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của hội. Thường xuyên đi đầu trong các phong trào và các cuộc vận động, để có được cuộc sống như ngày hôm nay bản thân anh vô cùng cảm ơn  đảng, chính quyền địa phương, tổ chức hội nông dân đã luôn giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất về nguồn lực như hỗ trợ giống, phân bón, kiến thức KHKT, đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH.
Trong thời gian vừa qua các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã Thanh Nho đã phát huy tốt vai trò uỷ thác và tham gia quản lý nguồn vốn ưu đãi, đồng hành cùng với đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo. Đồng thời, các tổ chức chính trị - xã hội còn chủ động phối hợp với NHCSXH và các ban, ngành trên địa bàn tích cực tuyên truyền vận động, phổ biến chính sách tín dụng của Đảng, Nhà nước, thường xuyên củng cố, chấn chỉnh hoạt động các Tổ tiết kiệm và vay vốn, khuyến khích hội viên sử dụng vốn vay ưu đãi vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp tại địa phương.

Dương Thị Thu

Các tin bài khác