Vốn về với bản, với dân

15/04/2022
(VBSP News) Từ đầu năm 2022 đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các Phòng giao dịch thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn vay, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng dư nợ từ 8% trở lên, góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Mô hình trồng nho từ nguồn vốn vay NHCSXH tại huyện Sông Mã

Mô hình trồng nho từ nguồn vốn vay NHCSXH tại huyện Sông Mã

Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Tạ Văn Toàn cho biết: Để tạo thuận lợi về nguồn vốn cho người dân, chi nhánh đã phối hợp chính quyền địa phương triển khai kịp thời các chương trình tín dụng; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách mới về tín dụng để chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các Tổ tiết kiệm và vay vốn nắm bắt kịp thời, thông tin đến các hội viên để triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND các huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025 để đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quỳnh Nhai, Cao Trung Phúc cho biết: Phòng giao dịch đang triển khai cho vay 16 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ đạt trên 333 tỷ đồng. Qua công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở, tất cả các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế.

Tại huyện Sông Mã, hiện có 482 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với gần 13.300 hộ còn dư nợ. Theo Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nguyễn Thế Chung, trong quý I.2022, đơn vị đã giải ngân cho vay gần 10 tỷ đồng và đang tập trung cho vay hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, vốn vay tạo việc làm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân.

Năm 2022 là năm đầu áp dụng tiêu chí nghèo đa chiều mới, số hộ nghèo tăng cao. Do đó, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động tranh thủ nguồn vốn Trung ương và địa phương để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chi nhánh đã tham mưu cho Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh phân bổ chỉ tiêu kế hoạch dư nợ giữa các chương trình cho vay và nguồn vốn cho các huyện, thành phố. Đồng thời, phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác duy trì giao ban định kỳ để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho vay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Nhờ đó, việc giải ngân vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định, phát huy hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng. Đến hết tháng 3.2022, tổng dư nợ ủy thác vốn vay NHCSXH thông qua 4 tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 5.045 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ, tăng 90,6 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Bên cạnh nhiệm vụ giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, chi nhánh tập trung nâng cao chất lượng tín dụng; thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tuyên truyền vận động khách hàng gửi tiền tiết kiệm. Đến nay, có 3.856 Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện ký hợp đồng ủy nhiệm với NHCSXH để huy động tiền gửi. Trong quý I.2022, chi nhánh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo”, thu hút gần 800 tổ chức, cá nhân tham gia gửi với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng. Đến nay, tổng số tiền huy động gửi tiết kiệm của các hội viên đạt trên 290 tỷ đồng, góp phần tạo thêm nguồn vốn cho vay.

Trong quý II.2022, chi nhánh NHCSXH tỉnh Sơn La sẽ tập trung rà soát và triển khai thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, cho vay giải quyết việc làm, hộ SXKD tại vùng khó khăn, cho vay NS&VSMTNT sẽ được giảm lãi suất 2% trong 2 năm (2022 - 2023) đối với các khoản vay lãi suất trên 6% và được giải ngân trong giai đoạn này. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng, bảo đảm nguồn vốn ưu đãi được thực hiện đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh Nguyễn Yến

Các tin bài khác