Huyện Châu Phú tiếp bước HSSV đến trường

30/04/2022
(VBSP News) Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Phú (An Giang) ừa thực hiện giải ngân cho vay HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Nghị quyết 11/NQ-CP.
image001

Phụ huynh HSSV nhận vốn vay giải ngân

Theo đó, 32 khách hàng ở thị trấn Cái Dầu được vay vốn chương trình này, với tổng số tiền là 320 triệu đồng, mức vay vốn tối đa là 10 triệu đồng/HSSV trong thời gian không quá 36 tháng, lãi suất cho vay 1,2%/năm.

Tại buổi giải ngân, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Châu Phú, Nguyễn Thành Lưu  đã triển khai đến hộ vay vốn chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ. Từ đó, nâng cao nhận thức của hộ vay trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và thực hiện tốt trách nhiệm trả nợ vay.

Để triển khai kịp thời gói vay này, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã khẩn trương phối hợp với các ngành liên quan, báo cáo UBND huyện chỉ đạo chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH, thực hiện tốt công tác rà soát đối tượng, thông tin tuyên truyền để triển khai cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng.

Đến nay, theo kết quả rà soát, toàn huyện có 540 đối tượng HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có nhu cầu mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, tổng số tiền 5,4 tỷ đồng.

Trúc Mai

Các tin bài khác