Hỗ trợ thêm vốn phát triển kinh tế - xã hội cho người dân Ninh Bình

29/04/2022
(VBSP News) Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình đã giải ngân thành công những món vay đầu tiên các chương trình tín dụng ưu đãi.
ninh binh

Người dân Ninh Bình nhận vốn vay ngay tại Điểm giao dịch

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Tỉnh Ninh Bình được Trung ương phân bổ 87 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình tín dụng ưu đãi: Cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay đối với HSSV để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua NOXH, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về NOXH.
Ngay khi nhận được Trung ương phân bổ, chi nhánh đã giải ngân 5,5 tỷ đồng, trong đó: Cho vay HSSV mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến là 13 khách hàng với số tiền 130 triệu đồng; Cho vay NOXH 1 khách hàng với số tiền 250 triệu đồng và 105 khách hàng vay để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với số tiền 5,1 tỷ đồng.

Clip truyền hình Ninh Bình giải ngân vốn trong ngày đầu tiên

Hồng Giang

Các tin bài khác