Huyện Quế Võ cho người dân vay vốn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

30/04/2022
(VBSP News) Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quế Võ đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai cho vay các chương trình cho vay phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
image001

NHCSXH huyện Quế Võ giao dịch lưu động tại xã Hán Quảng

Theo đó, năm 2022, huyện Quế Võ cần số vốn hơn 69,5 tỷ đồng và năm 2023 hơn 91,1 tỷ đồng. Cụ thể, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cần 120 tỷ đồng; chương trình cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua NOXH là 35 tỷ đồng; chương trình cho vay HSSV để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập là 4 tỷ đồng và cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch là 1,68 tỷ đồng.

Ngay khi nhận nguồn vốn phân bổ, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quế Võ đã giải ngân cho 10 HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến vay vốn số tiền 100 triệu đồng và 30 khách hàng vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm 1,6 tỷ đồng tại xã Yên Giả và Mộ Đạo.

Hà Linh

Các tin bài khác