Người dân Bắc Giang vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết 11/NĐ-CP của Chính phủ

28/04/2022
(VBSP News) Theo Nghị quyết 11/NĐ-CP của Chính phủ, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang bắt đầu giải ngân nguồn vốn ưu đãi để tạo việc làm, phục hồi và phát triển SXKD, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

bgiang

Chi nhánh đã giải ngân 11,5 tỷ đồng cho 269 khách hàng đầu tiên được thụ hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có 138 khách hàng vay vốn chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với số tiền 8,9 tỷ đồng, 142 khách hàng (thuộc 126 hộ gia đình) vay vốn chương trình cho vay HSSV để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập với số tiền 1,42 tỷ đồng; 5 khách hàng vay vốn chương trình nhà ở xã hội với số tiền 1,15 tỷ đồng.
Bắc Giang được biết là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng khá nặng nề từ đại dịch COVID-19. Theo kế hoạch trong 2 năm 2021 - 2022, tỉnh Bắc Giang được phân bổ 227,5 tỷ đồng để thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NĐ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Clip truyền hình Bắc Giang giải ngân vốn cho người dân

Thu Trang

Các tin bài khác