Quảng Nam giải ngân cho vay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

30/04/2022
(VBSP News) Để kịp thời chuyển tải nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam vừa giải ngân cho vay ưu đãi chương trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm tại 3 phường Trường Xuân, An Sơn, An Phú và xã Tam Phú (TP Tam Kỳ) cho 44 khách hàng với tổng số tiền là 2,2 tỷ đồng.
11-01

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam giải ngân nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm tại Điểm giao dịch phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ

Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam, Trần Thị Minh cho biết: Ngay khi nhận được nguồn vốn phẩn bổ từ Trung ương, chi nhánh đã chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện, thị xã, thành phố tăng thêm 27 phiên giải ngân ngay tại Điểm giao dịch xã để chuyển giao nguồn vốn các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11 đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Cùng với cho vay giải quyết việc làm, chi nhánh đã thực hiện giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội cho 29 khách hàng với tổng số tiền 6,5 tỷ đồng. Đồng thời, cho vay đối với 11 HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến với tổng số tiền là 110 triệu đồng.

Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam triển khai 3 chương trình cho vay trên là 212 tỷ đồng, đến nay, đã giải ngân hơn 28 tỷ đồng với 400 khách hàng vay vốn.

Q.Việt

Các tin bài khác