Quảng Ngãi tiếp sức người dân phục hồi sau đại dịch

30/04/2022
(VBSP News) Người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa được chi nhánh NHCSXH tỉnh giải ngân cho vay trên 35 tỷ đồng để phục hồi phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP.
image001

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi triển khai giải ngân tại Điểm giao dịch xã

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi Trần Duy Cường cho biết: Chính sách cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ là một trong những chính sách đúng đắn, thiết thực, phù hợp với thực tế, là giải pháp quan trọng trong việc khôi phục phát triển kinh tế sau khi bị tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, chi nhánh tập trung triển khai cho vay thông qua 03 chương trình tín dụng: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay cá nhân, hộ gia đình mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; Cho vay HSSV để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. 

Chi nhánh đã chủ động tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, thông tin tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đến các tầng lớp trong nhân nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức bình xét, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn kịp thời theo Nghị quyết 11/NQ-CP, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện người dân thuộc đối tượng thụ hưởng theo quy định sớm ổn định, vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động SXKD, tạo việc làm do bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Ngay sau khi nhận được nguồn vốn phẩn bổ từ Trung ương, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung tổ chức giải ngân cho vay trên 35 tỷ đồng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nghìn đối tượng thụ hưởng. Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục tích cực tập trung triển khai thực hiện hiểu quả chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, phấn đấu giải ngân cho vay hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch nguồn vốn tín dụng ưu đãi được Trung ương phân giao trong tháng 5.2022. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, sử dụng vốn của hộ vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh phát sinh tiêu cực, lợi dụng chính sách.

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung nguồn lực, kịp thời tổ chức giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi với số tiền trên 300 tỷ đồng, cho trên 10 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, đã góp phần quan trọng trong việc khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

CTV

Các tin bài khác