Lâm Đồng sẵn sàng nguồn lực hỗ trợ người lao động

30/04/2022
(VBSP News) Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai kịp thời các chương trình cho vay ưu đãi đến người lao động và các cơ sở SXKD.
image001

Người dân xã Đạ Rsan nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, NHCSXH được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 - 2023), gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua NOXH, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội; cho vay đối với HSSV để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng chống dịch; tiếp tục triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Từ khi Trung ương triển khai thực hiện đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai cho vay kịp thời đối với người sử dụng lao động có nhu cầu trả lương cho người lao động ngừng việc và phục hồi sản xuất. Tính đến hết tháng 4.2022, chi nhánh đã giải ngân cho 15 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc cho 4.652 lao động, với tổng số tiền là 18,2 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, chi nhánh đã giải ngân những món vay đầu tiên các chương trình tín dụng ưu đãi. Cụ thể, 50 khách hàng tại huyện Di Linh và Đam Rông vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, với tổng số tiền 2,93 tỷ đồng. Đối tượng vay vốn chủ yếu là những người lao động trở về từ các đô thị lớn sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vay vốn để tạo sinh kế ổn định cuộc sống.

Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, Võ Văn Thanh cho biết: Việc triển khai chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đã đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và cần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. 

Chi nhánh đã phối hợp với các sở, ngành rà soát nhu cầu vốn của người dân ở các địa phương. Trên cơ sở kế hoạch vốn được Trung ương phân bổ, chi nhánh đã kịp thời phân bổ đến các Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thành phố để triển khai giải ngân đến đúng đối tượng thụ hưởng. 

Thời gian tới, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng sẽ chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục giải ngân các khoản vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, cơ sở SXKD và doanh nghiệp.

Bài và ảnh Lê Hoa

Các tin bài khác