Khởi động dự án nâng cấp phiên bản hệ thống Intellect Corebanking

05/05/2022
(VBSP News) Chiều 04.5 tại Hà Nội, NHCSXH tổ chức lễ khởi động dự án nâng cấp phiên bản hệ thống Intellect Corebanking. Tới dự lễ khởi động có Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế kiêm Trưởng Ban quản lý dự án Intellect Corebanking cùng đại diện Trung tâm CNTT, Trung tâm đào tạo, Sở giao dịch và các Ban CMNV tại Hội sở chính.
1b

Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế phát biểu tại lễ phát động

Tham dự lễ khởi động qua Google meeting còn có ông Paramdeep Singh - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kinh doanh khu vực APAC, đại diện Công ty Intellect Design Arena.
Nhằm hỗ trợ thực hiện và quản lý các hoạt động nghiệp vụ, năm 2013 NHCSXH chính thức triển khai hệ thống Corebanking Intellect. Hệ thống này về cơ bản đáp ứng yêu cầu giao dịch và quản lý nghiệp vụ ngân hàng theo đặc thù và mô hình hoạt động của NHCSXH. Tuy nhiên, đến nay, cùng với sự gia tăng khối lượng giao dịch, các yêu cầu nghiệp vụ mới phát sinh, yêu cầu đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, hệ thống đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế.
Với mục tiêu xây dựng nền tảng ngân hàng số trên cơ sở kế thừa các nghiệp vụ ngân hàng hiện tại và tạo nền tảng vững chắc để triển khai dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm tăng năng suất lao động và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho khách hàng; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường an toàn và bảo mật; tăng khả năng tích hợp với các hệ thống khác góp phần tự động hóa các hoạt động nghiệp vụ, tăng khả năng mở rộng liên kết với các đối tác trên nền tảng công nghệ tiên tiến; góp phần thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của NHCSXH. Ban lãnh đạo NHCSXH đã phê duyệt đầu tư dự án “Nâng cấp phiên bản hệ thống Intellect Corebanking”, thời gian triển khai dự án là 18 tháng.

6X0A7445a

Thông tin tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế cho biết, trong những năm gần đây, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi căn bản, toàn diện tới đời sống kinh tế - xã hội. Ngành ngân hàng Việt Nam nói chung và NHCSXH nói riêng sẽ không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của cuộc cách mạng này. Hầu hết các ngân hàng Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ vào một số công nghệ trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và hoạt động quản trị của mình. Vì vậy, việc chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng được xác định là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Việc triển khai dự án “Nâng cấp phiên bản hệ thống Intellect Corebanking” lần này là một trong những trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch chuyển đổi số của NHCSXH đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

PV

Các tin bài khác