Quản lý vận hành ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống NHCSXH

19/08/2016
(VBSP News) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung ương “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý vận hành ứng dụng công nghệ thông tin”, do Phó Trưởng phòng phần mềm và quản trị ứng dụng thuộc Trung tâm CNTT, Nguyễn Việt Bắc làm Chủ nhiệm vừa được Hội đồng Khoa học NHCSXH nghiệm thu và xếp loại Giỏi.
Hội đồng Nghiệm thu đề tài chúc mừng Nhóm nghiên cứu

Hội đồng Nghiệm thu đề tài chúc mừng Nhóm nghiên cứu

Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cùng các Ủy viên Hội đồng Khoa học NHCSXH và Nhóm nghiên cứu đề tài.

Đề tài “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý vận hành ứng dụng công nghệ thông tin” do Đoàn Thanh niên NHCSXH TW phối hợp với Trung tâm CNTT chủ trì, được nghiên cứu nhằm xây dựng một phần mềm ứng dụng giúp cho việc quản lý, vận hành hệ thống Intellect Core-banking nói riêng và hệ thống ứng dụng NHCSXH nói chung theo các quy trình chuyên nghiệp, nâng cao năng suất, giảm rủi ro trong công tác quản lý phần mềm ứng dụng từ đó góp phần quản lý tổ chức tốt nguồn lực CNTT.

Theo đó, việc ứng dụng phần mềm sẽ cho phép các đơn vị trong hệ thống NHCSXH truy cập để tra cứu thông tin và thực hiện các chức năng giám sát từ xa, hỗ trợ vận hành theo các quy trình thống nhất. Phần mềm nhằm từng bước chuẩn hóa các quy trình trong vận hành ứng dụng, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ nhưng không làm ảnh hưởng đến hạ tầng CNTT của NHCSXH, nhân sự hiện tại.

Thông qua việc nghiên cứu đề tài này cũng đã tạo động lực thúc đẩy đoàn viên thanh niên NHCSXH tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào các nghiệp vụ của NHCSXH cho phù hợp với phương thức hoạt động và mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ mới trong tương lai, qua đó góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Nhóm nghiên cứu. Đề tài có tính sáng tạo, thực tiễn, có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp NHCSXH tiếp cận với định hướng mới trong quản lý và điều hành lĩnh vực CNTT. Từ đó NHCSXH có cơ sở để cân nhắc và tìm kiếm giải pháp đầu tư một cách hiệu quả hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ thông qua việc nâng cao chất lượng của dịch vụ CNTT.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu Nhóm Nghiên cứu tiếp thu ý kiến các Ủy viên Hội đồng nhằm hoàn thiện các giải pháp, lộ trình thực hiện để Đề tài phát huy hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác