Nghiên cứu kỹ để kịp thời thực hiện ngay khi được giao vốn

15/08/2016
(VBSP News) Đó là ý kiến chỉ đạo xuyên suốt của Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng tại bốn Hội nghị tập huấn nghiệp vụ năm 2016, diễn ra từ ngày 04 đến 12/8/2016 tại Nghệ An và Khánh Hòa.
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe các nội dung về: Hướng dẫn cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Những điểm mới cho vay giải quyết việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và cho vay sinh viên Y khoa. Kết quả triển khai thực hiện bổ sung Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện, tổ chức giao dịch xã theo văn bản số 4030/NHCS-TDNN, thực hiện những nội dung trong văn bản thỏa thuận với các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn theo Quyết định 15/QĐ-HĐQT và những điểm mới của một số chính sách tín dụng mới được ban hành. Một số vấn đề về nghiệp vụ xử lý rủi ro…

Trong thời gian qua, NHCSXH đã bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN Việt Nam và Nghị quyết HĐQT, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Kết quả hoạt động của NHCSXH đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài việc giúp cán bộ, lãnh đạo chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố, Giám đốc các Phòng giao dịch huyện nắm chắc hơn nội dung những văn bản hướng dẫn và triển khai, Hội nghị còn dành nhiều thời gian để thảo luận lấy ý kiến và giải đáp những tình huống vướng mắc trong thực tế có thể gặp phải, giúp Lãnh đạo chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố, Giám đốc các Phòng giao dịch huyện nắm rõ những vấn đề liên quan đến cơ chế nghiệp vụ đối với các chương trình cho vay đảm bảo việc tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định cũng như những vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện các chương trình cho vay mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại bốn Hội nghị, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ chương trình cho vay nhà ở xã hội để kịp thời thực hiện ngay khi được giao vốn. Các Ban CMNV theo dõi sát việc thực hiện của các đơn vị để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. Đối với chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố cần nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành liên quan và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay của Tổng Giám đốc thực hiện rà soát đối tượng vay vốn, tập trung nguồn lực giải ngân các chương trình tín dụng chính sách nhằm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng được giao và đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của các đối tượng thụ hưởng, trong đó đặc biệt ưu tiên cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong đó chú trọng thực hiện giám sát từ xa kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc để chỉ đạo các đơn vị khắc phục. Phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ theo định hướng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đẩy mạnh công tác truyền thông ở tất cả các cấp từ Trung ương xuống cơ sở dưới nhiều hình thức. Xây dựng đoàn kết nội bộ, thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Nêu cao hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn các cấp trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động, động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống để tiếp tục thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác