Kênh dẫn vốn cho hộ nghèo ở Tam Dương

04/05/2021
(VBSP News) Trong giai đoạn khó khăn của cả nền kinh tế do Covid-19 gây ra, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, huyện Tam Dương nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề. Để giúp hộ nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn, NHCSXH huyện Tam Dương đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, kịp thời hỗ trợ phát triển kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
vinh phuc

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ nghèo huyện Tam Dương mang lại hiệu quả kinh tế cao

Đến hết tháng 3/2021, tổng dư nợ của NHCSXH huyện Tam Dương đạt gần 324 tỷ đồng, với trên 12 nghìn hộ còn dư nợ; trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt gần 19 tỷ đồng, dư nợ hộ cận nghèo trên 21,3 tỷ đồng, dư nợ hộ mới thoát nghèo trên 67 tỷ đồng, dư nợ cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 111,9 tỷ đồng, dư nợ cho vay giải quyết việc làm trên 56,5 tỷ đồng… Các hộ đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả, việc bảo toàn nguồn vốn và trả lãi thường kỳ đều được các hộ chấp hành đúng quy định.
Nguồn vốn cho vay ưu đãi của NHCSXH đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có thêm nhiều cơ hội việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tự vươn lên thoát nghèo.
Trước đây, gia đình chị Phan Thị Hải ở thôn Đồng Bông, thuộc diện hộ nghèo của xã Kim Long, nhưng nhờ được nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế, hiện nay gia đình đã thoát nghèo và trả được nợ gốc, lãi cho ngân hàng đúng hạn. Năm 2016, gia đình được vay vốn NHCSXH trên 40 triệu đồng đầu tư nuôi bò sinh sản, đến nay không chỉ thoát nghèo mà còn có điều kiện mở rộng chăn nuôi thêm 6 con lợn nái và 1.000 con gà đẻ.
Cùng chung hoàn cảnh với chị Hải, gia đình chị Lê Thị Việt ở thôn Đồng, xã Kim Long cũng được tạo điều kiện vay vốn NHCSXH 50 triệu đồng. Chị Việt cho biết: “Đã nhiều năm mang tiếng “nghèo bền vững”, gia đình chúng tôi luôn mong muốn được vay vốn để phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo. Sau khi đã trả hết nợ cũ, gia đình tiếp tục vay thêm gói ưu đãi để tiếp tục đầu tư nuôi bò sinh sản, gà đẻ và gia cố chuồng trại chăn nuôi. Hiện nay, đàn vật nuôi của gia đình cho thu nhập bình quân trên 150 triệu đồng/năm”.
Giám đốc NHCSXH huyện Tam Dương Trịnh Viết Thanh Tùng chia sẻ: Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt những giải pháp, tích cực tháo gỡ khó khăn về hoạt động tín dụng, đặc biệt là giải quyết những khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19, với nhiệm vụ trọng tâm cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Để các hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay, thời gian qua, đơn vị luôn củng cố hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tập trung, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.
Chủ động phân tích nợ quá hạn 3 tháng/lần đến từng xã, thị trấn; thường xuyên cử cán bộ “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để động viên, khích lệ, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, tạo tâm lý tự tin, ý chí thoát nghèo của các hộ được vay vốn, đối tượng chính sách mạnh dạn tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi; nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng vốn, hoàn trả vốn vay.
Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho các cấp hội và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trực tiếp theo dõi hoạt động của tổ, làm tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách từ khâu bình xét, lựa chọn người vay, giám sát người vay trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc người vay trả lãi tiền vay và nợ gốc đúng thời hạn. Thực hiện thu lãi, thu tiết kiệm hàng tháng theo bảng kê và biên lai thu lãi, tích cực phối hợp đôn đốc thu nợ gốc đến hạn, lãi tồn đọng và xử lý nợ quá hạn.
Tổ chức và duy trì thực hiện tốt lịch giao dịch tại các địa phương. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ giao dịch. Tại các Điểm giao dịch xã được thường xuyên kiểm tra, rà soát các điều kiện làm việc để bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ. Tiết giảm chi phí, thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể trong việc thực thi tín dụng chính sách xã hội.
Hiện nay, đơn vị đang tập trung triển khai thực hiện Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo này, tạo cơ hội cho các hộ mới thoát nghèo trên địa bàn có vốn đầu tư mở rộng sản xuất, thoát khỏi tình trạng tái nghèo.
Thời gian tới, để các hộ nghèo trên địa bàn huyện Tam Dương có thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, NHCSXH huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trên địa bàn, tập trung nguồn lực, huy động vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác… Qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh Thành An

Các tin bài khác