Thành phố Bạc Liêu nâng cao chất lượng chất lượng tín dụng chính sách

28/04/2021
(VBSP News) Sau 18 năm hình thành và phát triển, đến nay NHCSXH đã khẳng định: tín dụng chính sách xã hội là một trong những công cụ, một kênh tín dụng quan trọng của Đảng và Nhà nước để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng (gọi tắt là Đề án) được xây dựng hoàn thiện, qua đó đã triển khai thực hiện tốt hơn các chương trình tín dụng chính sách.
Nông dân xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu được NHCSXH hỗ trợ vốn vay phát triển mô hình trồng rau màu

Nông dân xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu được NHCSXH hỗ trợ vốn vay phát triển mô hình trồng rau màu

Nâng cao chất lượng

Tính đến hết tháng 3/2021, TP Bạc Liêu có tổng dư nợ cho vay hơn 192 tỷ đồng. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hơn 8.000 lao động; xây dựng 15.143 công trình nước sạch, 6.930 công trình vệ sinh; tiếp sức đến trường cho 4.754 sinh viên, hỗ trợ vốn cho 2.130 hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đầu tư sản xuất, tạo vốn quay vòng cho hơn 20.653 lượt hộ nghèo, cận nghèo… Từ đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là công tác giảm nghèo bền vững.

Tuy đạt được những kết quả bước đầu, nhưng trong quá trình thực hiện tín dụng chính sách vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Thời điểm tháng 9/2018, trước khi thực hiện phương án nâng cao chất lượng tín dụng, nợ quá hạn của NHCSXH tại TP. Bạc Liêu là 7,98%, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn 42,78%, tỷ lệ thu lãi đạt 88,4%, chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn chỉ ở mức 59,9 điểm. Song, với quyết tâm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách giai đoạn 2018 - 2020, các hạn chế yếu kém đã dần được cải thiện và chất lượng tín dụng không ngừng nâng cao. Cụ thể, nợ quá hạn giảm còn 3,12%, tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn đạt 89,92%, tỷ lệ thu lãi đạt 93,68%, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 62,81 điểm và chất lượng điểm giao dịch tại xã đạt 87,98 điểm. So với chỉ tiêu phương án đã xây dựng, tuy chỉ đạt 2/5 chỉ tiêu, nhưng hầu như tất cả các chỉ tiêu đều tăng so với thời điểm tháng 9/2018, đây cũng có thể được xem là dấu hiệu tích cực.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm thực hiện tốt phương án nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng tại 10/10 phường, xã theo Đề án, năm 2021, TP Bạc Liêu đã ban hành Văn bản số 1069 chỉ đạo việc nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng giai đoạn 2021 - 2023. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND 10 phường, xã trên địa bàn đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, NHCSXH tỉnh xây dựng phương án tại 10/10 phường, xã và đã được Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố phê duyệt vào ngày 31/3/2021.

Tập trung thực hiện tốt Đề án

Sau khi các phương án đã được phê duyệt, Chi nhánh tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị -  xã hội thành phố triển khai xây dựng Đề án. Tháng 4/2021, Đề án hoàn thiện và được Giám đốc NHCSXH tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

Theo đó, Trưởng Ban đại diện HĐQT đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên triển khai và thực hiện Đề án đảm bảo cho công tác chỉ đạo, nắm bắt tiến độ thực hiện. Mỗi thành viên Ban đại diện HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi một phường, xã. Ngoài kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện phương án và Đề án tại phường, xã được phân công, các thành viên còn có nhiệm vụ phản ánh kịp thời những tồn tại, vướng mắc về Trưởng Ban đại diện HĐQT để được giải quyết…

Cùng với đó, tích cực tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố việc tiếp tục chuyển vốn ủy thác năm 2021 cho chi nhánh NHCSXH ngoài số 1 tỷ đồng đã chuyển từ đầu năm để chi nhánh thực hiện chương trình cho vay tạo việc làm cho số đối tượng thoát hộ nghèo, cận nghèo và những khách hàng SXKD tại các xã đã được công nhận nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã…; phối hợp với Báo Bạc Liêu, Đài truyền thanh, Đài PT-TH… kể cả hệ thống loa phát thanh của các phường, xã để thực hiện các bài viết, các phóng sự tập trung tuyên truyền về tín dụng chính sách, đặc biệt là nêu bật hiệu quả của đồng vốn và trách nhiệm vay - trả của người dân khi được đầu tư từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện đúng, đủ văn bản thỏa thuận về việc thực hiện vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, các tổ chức chính trị - xã hội cấp phường, xã thực hiện đúng, đủ các nội dung hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH tỉnh. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo Ban xử lý thu hồi nợ xấu của phường, xã thực hiện hiệu quả việc xử lý thu hồi nợ quá hạn, lãi tồn đọng. Cương quyết thực hiện thu hồi đối với các món vay chây ỳ (hộ vay có khả năng trả nợ nhưng không chịu trả) để bảo toàn nguồn vốn tín dụng chính sách…

Theo Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu

Các tin bài khác