Nghiệm thu đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại NHCSXH”

29/04/2021
(VBSP News) Sáng 29/4/2021, tại Hội sở chính NHCSXH, Hội đồng khoa học NHCSXH đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại NHCSXH” do Giám đốc Ban Tín dụng người nghèo Đặng Đức Thắng làm Chủ nhiệm đề tài.
6X0A0655

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng Nhóm nghiên cứu

Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuận - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu NHCSXH cùng các ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm CNTT.
Trong hành trình 18 năm phát triển của NHCSXH, hoạt động ủy thác ủy thác một số nội dung công việc qua các tổ chức chính trị - xã hội luôn là điểm sáng trong vai trò cầu nối để người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn tín dụng chính sách thuận lợi gắn với nhiều hoạt động lồng ghép như: hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.., nhờ đó nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vẫn còn một số tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Bên cạnh đó, với sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế - xã hội trước tác động lớn của cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, xu thế hội nhập quốc tế,… đã đặt ra yêu cầu mới cho hoạt động của NHCSXH trong giai đoạn tiếp theo.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đề tài đã tập trung nghiên cứu các nội dung, hệ thống hóa cơ sở lý luận; nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội tại NHCSXH. Đồng thời, đề xuất xây dựng giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác ủy thác, góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách phù hợp với thực tiễn chiến lược phát triển NHCSXH.
Đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận, tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội trong 3 giai đoạn (2003 - 2008), (2009 - 2014), (2015 - 2020). Từ đó đề xuất 4 giải pháp nâng cao chất lượng công tác ủy thác cho vay tại NHCSXH. Các giải pháp đều căn cứ trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại như: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác ủy thác, hoàn thiện các văn bản thỏa thuận với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, nâng cao vai trò chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức chính trị - xã hội cấp trên với cấp dưới, xây dựng phần mềm chấm điểm đánh giá hoạt động ủy thác…
Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Huỳnh Văn Thuận đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của Nhóm nghiên cứu. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn và thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH trong giai đoạn tới. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị Nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét để hoàn thiện kết quả nghiên cứu của đề tài.
Đề tài đã đạt được Hội đồng Khoa học NHCSXH chấm điểm và đánh giá xếp loại Xuất sắc.

PV

Các tin bài khác