Góp phần vào sự phát triển của Hà Nội

06/10/2014
(VBSP News) Trao đổi với phóng viên, Giám đốc NHCSXH TP. Hà Nội Nguyễn Kim Phung đã chia sẻ về công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi.
Ngày 26/8/2014, NHCSXH TP. Hà Nội trao quà cho 70 bệnh nhân bị ung thư máu đang điều trị tại Viện huyết học truyền máu Trung ương

Ngày 26/8/2014, NHCSXH TP. Hà Nội trao quà cho 70 bệnh nhân bị ung thư máu đang điều trị tại Viện huyết học truyền máu Trung ương

Hà Nội là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của cả nước, đồng thời cũng là địa bàn chịu sức ép không nhỏ về vấn đề giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị. Chính vì vậy, nguồn vốn tín dụng ưu đãi do NHCSXH triển khai là một trong những giải pháp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ưu đãi một cách nhanh chóng, hiệu quả. Ông Nguyễn Kim Phung khẳng định, vai trò của NHCSXH đã thể hiện ở một số nội dung chính như sau:

NHCSXH được thành lập theo Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thứ nhất, việc thành lập NHCSXH đã tập trung được các nguồn lực tài chính về một đầu mối để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách. Nếu như tại thời điểm trước khi NHCSXH được thành lập, từ 3 chương trình tín dụng chính sách là cho vay hộ nghèo, cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, cho vay Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, do 3 tổ chức là NHNo&PTNT, Ngân hàng Công Thương và Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội quản lý cho vay với tổng dư nợ là 309 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn 11 năm, chi nhánh đã triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ là 4.564 tỷ đồng, tăng 8 chương trình và tăng gấp 15 lần so với dư nợ thời điểm mới thành lập. Việc tập trung các chương trình tín dụng chính sách về một đầu mối là NHCSXH không những góp phần tập trung được các nguồn lực tài chính để thực hiện một cách có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, tách bạch tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại mà còn góp phần tiết giảm chi phí quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn.

So với thời điểm trước khi thành lập, nợ quá hạn liên tục giảm, từ mức 3,4% xuống còn 0,2% vào thời điểm 31/8/2014, nhiều món nợ khó đòi, nợ quá hạn nhận bàn giao trước đây đã được xử lý thu hồi dứt điểm, có thể khẳng định, đây là nỗ lực rất lớn của tập thể cán bộ, nhân viên của chi nhánh, đồng thời, là minh chứng rất rõ nét khẳng định chất lượng, hiệu quả hoạt động của NHCSXH.

Thứ hai, trong hơn 11 năm hoạt động, với doanh số cho vay trên 13 nghìn tỷ đồng thông qua 11 chương trình tín dụng, NHCSXH thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn có hiệu quả cho trên 1.190 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giúp cho trên 180 nghìn hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho trên 415 nghìn lao động; tạo điều kiện cho trên 130 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo trên 290 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ xây dựng trên 7.200 ngôi nhà cho hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội hàng năm trên địa bàn Thủ đô.

Thứ ba, với mô hình tổ chức chặt chẽ, hệ thống từ Trung ương đến địa phương và phương thức quản lý tín dụng đặc thù chỉ riêng có tại NHCSXH phù hợp với điều kiện thực tế và cấu trúc hệ thống chính trị ở nước ta, hoạt động tín dụng chính sách đã được xã hội hóa một cách rất rõ nét. Với mô hình này, hoạt động tín dụng chính sách không chỉ là nhiệm vụ của riêng NHCSXH mà còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, của các ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội cũng như của toàn thể nhân dân khi cùng tham gia với NHCSXH trong việc chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi, từ phân bổ chỉ tiêu kế hoạch, xác nhận đối tượng, triển khai cho vay, kiểm tra, giám sát… Sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp dân cư đã giúp vốn tín dụng chính sách được triển khai bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ. Từ đó, phát huy tối đa hiệu quả, ý nghĩa về chính trị, kinh tế và xã hội cũng như giảm thiểu những rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện.

Thực tế cho thấy, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có vai trò quan trọng đối với hoạt động tín dụng chính sách, ở đâu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và tích cực vào cuộc, lãnh đạo địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đúng đắn về chủ trương, chính sách của Chính phủ về tín dụng chính sách thì ở đó việc triển khai đạt chất lượng và hiệu quả cao, vốn tín dụng đến được đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội và không bị rủi ro, thất thoát. Tại nhiều địa bàn cấp xã của Hà Nội, hoạt động tín dụng chính sách đã được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy, tạo cơ sở tích cực cho việc triển khai thực hiện.

Thứ tư, công tác nguồn vốn đóng vai trò quan trọng, là tiền đề để thực hiện tốt việc triển khai cho vay, đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Phát triển nguồn vốn theo cơ cấu tăng dần tỷ trọng vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương, triệt để khai thác nguồn vốn có lãi suất thấp, nguồn tiền gửi tiết kiệm huy động thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn để triển khai cho vay tại địa bàn là hướng đi đúng đắn đối với sự phát triển bền vững và lâu dài của NHCSXH.

Tại địa bàn Hà Nội, UBND và UBMTTQ các cấp đã có sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của chi nhánh NHCSXH TP. Hà Nội thông qua việc chuyển vốn ủy thác sang chi nhánh để cho vay giải quyết việc làm đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Trong hơn 11 năm hoạt động, bình quân mỗi năm nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương được bổ sung khoảng 100 tỷ đồng. Đến 31/8/2014, tổng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương của chi nhánh là 986 tỷ đồng, trong đó, vốn từ ngân sách thành phố là 880 tỷ đồng, từ ngân sách quận, huyện, thị xã là 92 tỷ đồng (riêng UBND quận Hà Đông ủy thác sang NHCSXH 30 tỷ đồng) và từ UBMTTQ các cấp là 14 tỷ đồng.

Nguồn vốn tín dụng của Chính phủ được NHCSXH chi nhánh TP. Hà Nội triển khai đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội và không bị rủi ro, thất thoát

Nguồn vốn tín dụng của Chính phủ được NHCSXH chi nhánh TP. Hà Nội triển khai đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội và không bị rủi ro, thất thoát

Có được kết quả này là do NHCSXH TP. Hà Nội và các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện, thị xã đã thường xuyên tích cực tham mưu cho cấp ủy, HĐND, UBND các cấp trích từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách để chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH nhằm thực hiện hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Thứ năm, kinh nghiệm rút ra sau hơn 11 năm hoạt động cho thấy, chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác ủy thác và hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn có ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng, hiệu quả của việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách. Là hạt nhân trong quá trình chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi tới người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, trực tiếp thực hiện các khâu như bình xét vay vốn, theo dõi tình hình sử dụng vốn, thu lãi…, Tổ tiết kiệm và vay vốn chính là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của các chương trình cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2014, với việc tập trung củng cố, kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn trên toàn địa bàn Hà Nội, chất lượng tín dụng tại chi nhánh đã được cải thiện rõ rệt, nợ quá hạn đã giảm đáng kể (năm 2013 giảm 1,1 tỷ đồng, 8 tháng đầu năm 2014 giảm 3,1 tỷ đồng), tăng trưởng tín dụng được triển khai theo cả chiều rộng và chiều sâu.

Công tác củng cố kiện toàn của chi nhánh được triển khai một cách bài bản, có hệ thống, kết hợp với việc rà soát, kiểm tra đối chiếu tại hộ vay và tập huấn, tuyên truyền đã góp phần kịp thời phát hiện, xử lý những món vay sử dụng vốn không đúng mục đích, có nguy cơ rủi ro, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong quan hệ tín dụng với NHCSXH cũng như nâng cao trình độ tác nghiệp của Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn, hội, đoàn thể nhận ủy thác, tạo tiền đề tích cực cho việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

Bài và ảnh Phương Nhi

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác