Hội Nông dân TP. Hà Nội giúp hội viên phát triển kinh tế

02/10/2014

Để hội viên yên tâm sản xuất và tạo động lực nhân rộng các mô hình kinh tế, Hội Nông dân TP. Hà Nội phối hợp với NHCSXH thành phố cho hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh với tổng số dư nợ trên 1.091 tỷ đồng cho 75.349 hộ nghèo vay; phối hợp với NHNNo&PTNT giúp 17.723 hộ vay với tổng số dư nợ trên 600 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn quản lý việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn gần 400 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân của thành phố.

Theo Báo Kinh tế&Đô thị

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác