Hội Nông dân huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) tín chấp cho nhiều hội viên vay vốn phát triển kinh tế

02/10/2014

Để tạo thêm nguồn vốn giúp nông dân phát triển sản xuất, đến đầu tháng 9/2014, Hội Nông dân huyện đã nhận ủy thác và tín chấp với NHCSXH, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với số tiền trên 164 tỷ đồng, cho 6.367 hội viên vay. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện chương trình mua phân bón, vật tư chậm trả cho bà con nông dân, mỗi năm từ 200 đến 300 tấn phân bón các loại; phối hợp với Trạm khuyến nông, Phòng Nông nghiệp tổ chức chuyển giao KHKT về cây trồng, vật nuôi mới và hội thảo đầu bờ cho hội viên, nông dân…

Theo Báo Thanh Hóa

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác